Logotyp


UNDERVISNING

Jag erbjuder föredrag och workshops inom varumärkesstrategi och kommunikation, skräddarsydda efter gruppens eller företagets behov.

Här är några exempel:

FÖREDRAG
Varumärket som strategi
1 h Inspirationsföredrag – kostnadsfritt!
Om fördelarna med aktiv varumärkesstrategi och hur det går till. Föredraget riktar sig främst till människor i ledande befattning. Samtidigt är det en introduktion som även kan inspirera bredare grupper, en snabb genomgång med många igenkänningsbara exempel. Det ger en samlad bild av varumärkets betydelse, internt och externt.

Digitaliseringen – en framtidsspaning
15 – 30 min
Vad är på gång i den digitala utvecklingen och hur kommer det att påverka vår vardag? Seminariet ska ge inspiration och riktar sig till dig som arbetar med kommunikation, produktutveckling eller affärsutveckling.

Hållbarhet – när, var, hur?
1 h seminarium med möjlighet till diskussion
Harvard Business Review kallar det nästa megatrend, något varje företag måste förhålla sig till. Tidigare utnämnda megatrender var internet, globaliseringen och elektriciteten. Lär er begreppen kring hållbarhet, hur man mäter och varför det är viktigt att förhålla sig till. Om hur det påverkar affärsklimatet i framtiden och hur man bör kommunicera. Läs gärna Harvard Business Reviews artikel här.

WORKSHOPS
Några exempel som ingår i det varumärkesstrategiska arbetet:

Vision – Ta fram en gemensam färdriktning, på engelska “mission statement”. Det ger energi och en framtidsbild för hela verksamheten.

Varumärkeslöfte – Kärnvärden är ett känt begrepp. Med varumärkeslöfte går vi djupare och längre. Det är dessutom lättare att jobba med och mer användbart i hela organisationen. Ett varumärkeslöfte innehåller flera delar och påverkar hur ni agerar internt och ut mot kund. Det ger vägvisning vid expansion och vägledning om vilka affärsområden ni ska satsa på i framtiden.

Moodboards – En del av varumärkesplattformen som är ett användbart instrument vid produktutveckling och marknadsföringsarbetet. Moodboards beskriver målgrupperna i bilder. Det är ett kollage av kundens intresse, värderingar och livsstil. Till nytta för att skapa en gemensam bild i organisationen och i ledningsgruppen, vid produktutveckling och vid framtagning av kampanjer och marknadsföringsarbete.

Tonalitet – Ytterligare ett instrument i varumärkesplattformen. Det handlar om hur ni kommunicerar. Om känslan mottagaren ska få genom er kommunikation, hur ni uttrycker er i tal, text och bild. Er valda tonalitet ligger som grund för alla som har kontakt med kunder och som arbetar med kommunikation. För säljare, kundtjänst, kommunikatörer och byråer. Er målgrupp behöver vara tydligt beskriven när arbete påbörjas.

Workshops i all sin ära! Om strategi för hur resultatet ska användas i organisationen inte finns så är de verkningslösa (för andra än för de som deltar). Därför behövs en plan och ett mål för implementering. Det hjälper jag er med.