Logotyp


VARUMÄRKESSTRATEGI

Allt går att sälja med mördande reklam! så sa man på 40-talet under brinnande krig. I dagens informationssamhälle går det inte att ljuga sig till en bild om sitt varumärke, det genomskådas. Bilden av varumärket ägs och styrs inte av kommunikationsavdelningen, den byggs upp av allt som associeras med varumärket: av de som redan är kunder, av anställda, av säljare och av återförsäljare. Av den upplevda kvalitén på produkterna och av servicegraden. Bilden förstärks och ges liv av media, i webbforum, i recensioner, i reklamen och vid fikabordet.

Vi behöver därför jobba med varumärket inifrån och ut. De företag och organisationer som lyckas arbeta in samma värderingar och grundsyn i hela organisationen är de som lyckas bäst i dagens klimat visar forskningen¹. Det finns många fördelar att i ett tidigt skede arbeta med varumärket i sin affärsstrategi:

Interna fördelar
•   Inspirerar och vägleder i det dagliga arbetet
•   Ger riktning vid utveckling av nya produkter
•   Underlättar vid rekrytering
•   Organiserar marknadsföringen och val av kommunikationsstrategi
•   Underlättar och ger rikting i små och stora affärsbeslut

Externa fördelar
•   Bygger känslomässiga band och lojala relationer
•   Inträdesbarriär för nya konkurrenter
•   Hindrar dåliga rykten genom att ligga steget före
•   Minskar priskänsligheten hos kunden²

Att arbeta med varumärkesstrategi är att arbeta målgruppsinriktat, att genomlysa de värderingar och praktiska och emotionella värden kunden får av att välja just er.

Arbetsmodell
Varumärkesarbete är ett långsiktigt arbete som ger lönsamhet på lång sikt. Som konsult kan jag hjälpa er i processen, med analys, med framtagning av vision och gemensam värdegrund, med kommunikationsplattform och med förankringsstrategi och verktyg för organisationen. Rådgivning om varumärkesarkitektur vid expansion eller vid framtagning av nya produkter och tjänster. Jag är ett stöd och ett bollplank i beslut som rör varumärkesfrågor.

Boka gärna en första träff så berättar jag mer! Jag ger också ett inspirationsseminarium helt kostnadsfritt (för företag och ledningsgrupper). Där berättar jag om fördelarna och hur varumärkesarbetet går till. Boka på emma@cig.se eller 0707 507291.

1) I Brand Orientation Index har forskare undersökt Sveriges och Hollands 500 största företag och i vilken grad företagen satsar på varumärkesarbete. De företag där ledningen prioriterar varumärkesarbete och låter det stå i centrum för verksamheten har nästan dubbelt så hög rörelsemarginal än de som inte prioriterar varumärket på ledningsnivå. Länk
2) Gäller varumärken som inte använder lågt pris som viktigaste konkurrensmedel.