Logotyp

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Målet med kommunikationsstrategi är att förändra människors synsätt och att få dem att agera. Vare sig det rör sig om ökad försäljning eller att plantera intresse för nya idéer.

Målgruppen först
Vare sig det handlar om hela er hemsida, PR-strategi eller reklamkampanj, men även när det gäller produktutveckling, så behöver användarens (eller mottagarens) beteende, önskningar och personliga intressen kartläggas. Vi kan inte och ska inte nå alla människor, försöker vi så försvinner vi i bruset. Alla människor har ju inte samma mål, behov, smak eller drömmar. I segmenteringsfasen analyserar och delar vi upp målgruppen i undergrupper. Att sätta namn på de olika grupperna och att beskriva dem i ord och bild ger en bra grund för att nå insikt att se nya möjligheter, till idé och strategi.

Vikten av intern förankring
Grunden till ett bra kommunikationsarbete och varumärkesarbete läggs internt. Vi har nog alla upplevt hur det är att ringa till ett företag där kundtjänst inte har den minsta susning om vad vi pratar om för annons eller vad som stod på hemsidan. Vad vi upplever då präglar vår syn på företaget och deras varumärke. När informationsflöden och kampanjarbeten går så snabbt som det gör idag och när företag beställer från ibland många olika byråer och leverantörer, gäller det att ha bra rutiner och en bra strategi för förankring. Kan man dessutom samla alla kompetenser och idéer under ett och samma tak eller idéforum vid täta tillfällen så är möjlighet för synsergieffekter större och budskapet till målgruppen blir tydligare och starkare.


För mig som konsult är det allra första steget att lära känna dig som kund. Att sätta mig in i och förstå affärsmodellen, era framtidsvisioner och mål. Att lära känna organisationen, hur ni samarbetar internt och med era leverantörer. Sen ställer vi tillsammans in siktet på ert mål och er målgrupp!